AVG

Privacyverklaring dekeizersreizen.nl

Omdat het mij niet helemaal duidelijk is waar ik als eigenaar van deze website aan moet voldoen wat betreft de AVG, heb ik besloten om veiligheidshalve toch een privacyverklaring op te stellen om  zo te voldoen aan de Europese Privacywet. 

De website wp.dekeizersreizen.nl heeft mede als doel om de persoonsgegevens van lezers te respecteren. In onderstaande verklaring laat ik weten op welke wijze de website dekeizersreizen.nl dit doet. 

Contactgegevens dekeizersreizen.nl
Wil je in contact komen met mij? Dat kan via de mail.

Verwerking persoonsgegevens
Via het dashboard van dekeizersreizen.nl kan ik onder andere bekijken hoeveel lezers mijn website bezoeken, hoeveel procent er uit welk land van de wereld komt, hoeveel procent welke browser gebruikt en welke berichten ze lezen.
Deze informatie gebruik ik om het bezoek- en klikgedrag op dekeizersreizen.nl in kaart te brengen. Met deze informatie kan ik mijn website verder optimaliseren. Ik zie hierbij geen persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dekeizersreizen verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken nadat u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van onze nieuwbrief:

  • Email Adres (altijd)
  • Voornaam (altijd)
  • Achternaam (allee als u die zelf opgeeft)
  • Website (alleen als u die zelf opgeeft)
  • Akkoord opslaan gegevens (altijd)
  • Gebruikte Taal (indien deze beschikbaar is)
  • Locatie (indien internetlocatie beschikbaar)
  • Voorkeur email format
  • Last Updated

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerken persoonsgegevens
Dekeizersreizen slaat uw persoonsgegevens op strikt en alleen voor het verzenden van de notificaties over nieuwe artikelen

Bewaartermijnen
Dekeizersreizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dekeizersreizen zal alle persoonsgegevens daarom direct en definitief verwijderen nadat u heeft aangegeven dat u de notificaties niet meer wilt ontvangen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Dekeizersreizen verstrekt uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de site opnieuw bezoekt. 
Ik krijg hieruit geen informatie, dit gaat volledig buiten mij om. Bovendien wordt er bij opening van de site elke keer een melding gegeven van cookies. 

Social media knoppen 
Op dekeizersreizen.nl staan social media buttons. Door deze buttons kan je artikelen delen op een social media platform.  De meeste social media kanalen werken met cookies. Ik heb geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 

Cookies uitschakelen en verwijderen 
Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen. In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via een link die wij meesturen in elke verzonden email. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via email. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Dekeizersreizen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Dekeizersreizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link:

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kun je hier meer informatie over verkrijgen. 

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zie ik deze graag tegemoet via de mail.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dekeizersreizen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via email

Bovenstaande privacyverklaring is opgesteld met dank aan Marthy Berends van heenenterugnaardeardeche en Robert-Jan van Hoogstraten van onderweg.info